109 หมู่ที่ 14 สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ 

    ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร

    จังหวัดสกลนคร  47000

    โทร : 042 754 021 / Fax : 042 754 021

                           e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                                                  www.chkr.go.th