ข้อมูลทั่วไป
สำนักทะเบียน ทต.เชียงเครือ
ทำเนียบผู้ปฏิบัติงาน
ข้อมูลประชา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา

 

 


ข้อมูลประชากรตำบลเชียงเครือ
เทศบาลตำบลเชียงเครือ แยกเป็นหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน มีประชากรและบ้าน
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2555 มีดังนี้
1)
จำนวนประชากร ชาย 8,281
คน
  หญิง 8,858
คน
  รวม 17,139
คน
2)
จำนวนบ้าน   4,564
หลัง
..................................................................

 
นายทรงพล เนื่องสิทธะ
นายทะเบียนท้องถิ่น
 

 

.............................................................................................................

งานทะเบียนเทศบาลตำบลเชียงเครือ
ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร