เพลงมาร์ชเทศบาลเชียงเครือ


กันยายน 19, 2565

ประกาสผู้จนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล เชียงเครือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาสผู้จนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม
15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV… อ่านเพิ่มเติม
Default Image
22

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านเพิ่มเติม
44

ผู้ชนะการเข่าห้องแถวตลาดโต้รุ่งจำหน่ายสินค้าเทศบาลตำบลเชียงเครือ โดยวิธีประมูล

ผู้ชนะการเข่าห้องแถวตลาดโต้รุ่งจำหน่ายสินค้าเทศบาลตำบลเชียงเครือ โดยวิธีประมูล อ่านเพิ่มเติม
27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่มเติม
52

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ งานบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยวิธีประกวกราคา อิเล็กทรอพิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ งานบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยวิธีประกวกราคา… อ่านเพิ่มเติม
42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ ๓ สายคุ้มนาคีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ ๓ สายคุ้มนาคีม… อ่านเพิ่มเติม