พฤษภาคม 20, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๑ บ้านเชียงเครือ ตำบลเชียง เครือ เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๑ บ้านเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่มเติม
15

65 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงกรก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเขียงบานใหญ่ หมู่ที่ ๑๓

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงกรก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเขียงบานใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ อ่านเพิ่มเติม
17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนายอารีย์ สุขสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนายอารีย์… อ่านเพิ่มเติม
22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๑๒ สายเชื่อมถนน อบจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๑๒ สายเชื่อมถนน… อ่านเพิ่มเติม
23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงเครื่อ หมู่ที่ ๑๔ สายครัวบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงเครื่อ หมู่ที่ ๑๔ สายครัวบ้านสวน… อ่านเพิ่มเติม
31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ สายรอบหมู่บ้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ สายรอบหมู่บ้าน อ่านเพิ่มเติม
29

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖ อ่านเพิ่มเติม
31

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๗ สายเขื่อมคลอง

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๗ สายเขื่อมคลอง อ่านเพิ่มเติม
25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านป่าหว้าน หมู่ที่ ๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านป่าหว้าน หมู่ที่ ๗ อ่านเพิ่มเติม
31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑ ซอยหอพักกฤษฎา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑ ซอยหอพักกฤษฎา อ่านเพิ่มเติม
26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑๔ สายหลังโรงเรียนชุมชนบ้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑๔… อ่านเพิ่มเติม
Default Image
28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ ๑๑ (สายที่ ๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ ๑๑ (สายที่… อ่านเพิ่มเติม