พฤศจิกายน 23, 2566

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านเพิ่มเติม
17

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อ่านเพิ่มเติม
28

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อ่านเพิ่มเติม
45

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ่านเพิ่มเติม
54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออกริท (ขนาด ๕ กิโลวัตต์ ) ๔ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออกริท (ขนาด ๕ กิโลวัตต์… อ่านเพิ่มเติม
57

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดสดเพื่อใช้เป็นอาคารเรียน โดยก่อสร้างห้องเรียน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดสดเพื่อใช้เป็นอาคารเรียน โดยก่อสร้างห้องเรียน เมตร… อ่านเพิ่มเติม