วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ดำเนินการโครงการทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาวัดพระพุทธไสยาราม บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชียงเครือร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร