คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร


การเช่าห้องแถวตลาดโต้รุ่งจำหน่ายสินค้าเทศบาลตำบลเชียงเครือ โดยวิธีประมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User
การเช่าห้องแถวตลาดโต้รุ่งจำหน่ายสินค้าเทศบาลตำบลเชียงเครือ โดยวิธีประมูล…
อ่านเพิ่มเติม

รายงานการสำรวจความพึงพอใจ สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลเชียงครือ ปี พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 Super User
รายงานการสำรวจความพึงพอใจ สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลเชียงครือ ปี พ.ศ. 2563…
อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 Super User
โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี พ.ศ. 2563…
อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 Super User
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563…
อ่านเพิ่มเติม
Default Image
กรกฎาคม 21, 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ - เดือน มิถุนายน ๒๕'๖๔) ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ… อ่านเพิ่มเติม
Default Image
28

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ… อ่านเพิ่มเติม
13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง… อ่านเพิ่มเติม
24

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเตือน มิถุนายน… อ่านเพิ่มเติม
21

ประกาศเผยแพร่แผ่นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศเผยแพร่แผ่นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อ่านเพิ่มเติม
28

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อ่านเพิ่มเติม
32

ประกาศสรุปแผนจัดชื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน/พฤษภาคม 2564

ประกาศสรุปแผนจัดชื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 ประกาศสรุปแผนจัดชื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม… อ่านเพิ่มเติม
65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญาณจราจร ภายในหมู่บ้านและติดตั้งลวดหนาม สระน้ำสาธารณะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญาณจราจร ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑… อ่านเพิ่มเติม