มีนาคม 29, 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่มเติม
38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖ สายกกกอก - ป่าเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสนม หมู่ที่… อ่านเพิ่มเติม
36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ก่อสร้างถนนลูกรัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ก่อสร้างถนนลูกรัง อ่านเพิ่มเติม
Default Image
62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 7 9 12 16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่… อ่านเพิ่มเติม
Default Image
160

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ… อ่านเพิ่มเติม
80

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดสดเพื่อใช้เป็นอาคารเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดสดเพื่อใช้เป็นอาคารเรียน… อ่านเพิ่มเติม
159

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการตรวจสอบรายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ… อ่านเพิ่มเติม
80

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อ่านเพิ่มเติม
84

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อ่านเพิ่มเติม
95

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ่านเพิ่มเติม