พฤษภาคม 31, 2565

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 หมู่ที่ ๑ บ้านเชียงเครือ และ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ เทศบาลตำบลเชียง เครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราค

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 หมู่ที่ ๑ บ้านเชียงเครือ และ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร… อ่านเพิ่มเติม
28

65 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงกรก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเขียงบานใหญ่ หมู่ที่ ๑๓

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงกรก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเขียงบานใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ อ่านเพิ่มเติม
32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนายอารีย์ สุขสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนายอารีย์… อ่านเพิ่มเติม
36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๑๒ สายเชื่อมถนน อบจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๑๒ สายเชื่อมถนน… อ่านเพิ่มเติม
40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงเครื่อ หมู่ที่ ๑๔ สายครัวบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงเครื่อ หมู่ที่ ๑๔ สายครัวบ้านสวน… อ่านเพิ่มเติม
46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ สายรอบหมู่บ้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ สายรอบหมู่บ้าน อ่านเพิ่มเติม
42

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖ อ่านเพิ่มเติม
51

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๗ สายเขื่อมคลอง

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๗ สายเขื่อมคลอง อ่านเพิ่มเติม
46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านป่าหว้าน หมู่ที่ ๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านป่าหว้าน หมู่ที่ ๗ อ่านเพิ่มเติม
70

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑ ซอยหอพักกฤษฎา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑ ซอยหอพักกฤษฎา อ่านเพิ่มเติม
48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑๔ สายหลังโรงเรียนชุมชนบ้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑๔… อ่านเพิ่มเติม