ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/ykoaph


มิถุนายน 09, 2566

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อ่านเพิ่มเติม
26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง 4 รายการ คลิกที่นี่... อ่านเพิ่มเติม
53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ ๑๕… อ่านเพิ่มเติม
40

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านเพิ่มเติม
47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริท (ขนาด ๕ กิโลวัตต์)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริท (ขนาด ๕ กิโลวัตต์)… อ่านเพิ่มเติม