อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (สวนบัว)


ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 Super User
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ด้วย…
อ่านเพิ่มเติม

มอบไม้ง่ามและขอเกี่ยวให้กับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรขมิ้น เพื่อใช้สำหรับการยับยั่งระงับเหตุในการจับกุมผู้ต้องหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 Super User
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ…
อ่านเพิ่มเติม
ตุลาคม 15, 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่ง มน ตำบลเชียงเครือ เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก อ่านเพิ่มเติม
22

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมู่ที่ ๒, ๗, ๙

เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองมะแซว หมู่ที่ 2… อ่านเพิ่มเติม
23

เรื่อง ขออนุมัติส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔… อ่านเพิ่มเติม
38

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๖ โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขียงเครือ หมู่ที่ ๑… อ่านเพิ่มเติม
33

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑… อ่านเพิ่มเติม
38

ประกาศ เทศบาลตำบลเชียเครือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ เทศบาลตำบลเชียเครือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อ่านเพิ่มเติม
55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่สร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่สร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองสนม… อ่านเพิ่มเติม