สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 อัพเดทรายวัน


ธันวาคม 30, 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กรหัสสายทางจากสายบ้านเชียง เครือถึงสายบ้านโนนเบ็ญบ้านเชียงเครือหมู่ที่ ๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กรหัสสายทางจากสายบ้านเชียง เครือถึงสายบ้านโนนเบ็ญบ้านเชียงเครือหมู่ที่ ๑ ตำบลเชียงเครือกว้าง ๕ เมตรยาว ๒,๒๕๐เมตรหนา ๐.๑๕1มตรไหล่ ทางข้างละ๐.๕๐ เมตรพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า๑๑,๒๕๐ ตารางเมตร… อ่านเพิ่มเติม
11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราดา จ้างก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราดา จ้างก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ… อ่านเพิ่มเติม
20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก อ่านเพิ่มเติม
51

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านเพิ่มเติม
42

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านเพิ่มเติม
50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือ เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือ… อ่านเพิ่มเติม