สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 อัพเดทรายวัน


พฤศจิกายน 25, 2564

เรื่อง กำหนดเกณฑ์อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ และกำหนดปริมาณน้ำมันเซื้อเพลิงที่จ่ายในแต่ละครั้งสำหรับรถส่วนกลาง รถจักบานยนต์ และครี่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่อง กำหนดเกณฑ์อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ และกำหนดปริมาณน้ำมันเซื้อเพลิงที่จ่ายในแต่ละครั้งสำหรับรถส่วนกลาง รถจักบานยนต์ และครี่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านเพิ่มเติม
15

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านเพิ่มเติม
13

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านเพิ่มเติม
19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือ เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือ… อ่านเพิ่มเติม
48

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมู่ที่ ๒, ๗, ๙

เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองมะแซว หมู่ที่ 2… อ่านเพิ่มเติม
45

เรื่อง ขออนุมัติส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔… อ่านเพิ่มเติม
58

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๖ โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขียงเครือ หมู่ที่ ๑… อ่านเพิ่มเติม
54

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑… อ่านเพิ่มเติม