กรกฎาคม 15, 2567

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ ๑๒-๑๕๕ จากสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงเครือ เชื่อมบ้านสร้างแก้วสมานมิตร (สาย ๘) หมู่ที่ ๘

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ ๑๒-๑๕๕ จากสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงเครือ เชื่อมบ้านสร้างแก้วสมานมิตร (สาย ๘) หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าแร่ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐… อ่านเพิ่มเติม
Default Image
50

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 3 รายการ หมู่ 4,6,12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน… อ่านเพิ่มเติม
Default Image
112

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน. 12-155 จากสาย บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน. 12-155 จากสาย… อ่านเพิ่มเติม
Default Image
111

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำลำห้วยม่วง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำลำห้วยม่วง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๙… อ่านเพิ่มเติม
Default Image
120

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่4 หมู่15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔… อ่านเพิ่มเติม
Default Image
161

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวาง หมู่ที่… อ่านเพิ่มเติม
Default Image
102

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง… อ่านเพิ่มเติม
93

O17 okรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 อ่านเพิ่มเติม
130

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖ สายกกกอก - ป่าเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสนม หมู่ที่… อ่านเพิ่มเติม