เพลงมาร์ชเทศบาลเชียงเครือ


สิงหาคม 11, 2565

ประกวคราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรหัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒

ประกวคราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรหัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเชียงเครือ และ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์… อ่านเพิ่มเติม
16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ… อ่านเพิ่มเติม
17

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านเพิ่มเติม
17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ สายซอยนางประถม… อ่านเพิ่มเติม
80

65 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงกรก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเขียงบานใหญ่ หมู่ที่ ๑๓

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงกรก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเขียงบานใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ อ่านเพิ่มเติม
83

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนายอารีย์ สุขสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนายอารีย์… อ่านเพิ่มเติม
90

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๑๒ สายเชื่อมถนน อบจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๑๒ สายเชื่อมถนน… อ่านเพิ่มเติม