วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเชียงเครือนำโดย นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้แก่ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)