วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้พิการให้แก่ นางสังวาล เบ้าคำทา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มอบให้ นายสมนึก ศิริปรุ ผู้ดูแลผู้พิการ​ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)