วันที่ 27 เมษายน 2566 นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงเครือ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม มอบเงินฌาปนกิจศพผู้สูงอายุ โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลเชียงเครือ จำนวน 4,000 บาท ให้กับญาติ นางนภา คุรุบาศรี บ้านหนองสนม หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

https://www.facebook.com/photo/?fbid=636107828561857&set=a.312415627597747