รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 Super User
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ 14 Super User
Default Image
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔…
อ่านเพิ่มเติม

แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 26 Super User
แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 Super User
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
อ่านเพิ่มเติม
พฤษภาคม 14, 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญาณจราจร ภายในหมู่บ้านและติดตั้งลวดหนาม สระน้ำสาธารณะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญาณจราจร ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญาณจราจร ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งลวดหนาม หนองน้ำคึกฤทธิ์ บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ที่ ๕… อ่านเพิ่มเติม
10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 4 และ 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 4… อ่านเพิ่มเติม
9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและห้องบริหารกิจการสภา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและห้องบริหารกิจการสภา อ่านเพิ่มเติม
21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองหอย สายบ้านเชียง เครือ-บ้านนาหมาโป้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองหอย… อ่านเพิ่มเติม
22

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส ๒

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส ๒ (เดือน มกราคม… อ่านเพิ่มเติม
18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้่านโคกสว่างหมู่ที่ 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้่านโคกสว่างหมู่ที่ 9 อ่านเพิ่มเติม
22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 4 10 13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4… อ่านเพิ่มเติม
25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 สายคุ้มประทุมทิพย์… อ่านเพิ่มเติม