กองส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 Super User
Default Image
กองส่งเสริมการเกษตร
อ่านเพิ่มเติม

กองสวัสดิการสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 Super User
Default Image
กองสวัสดิการสังคม
อ่านเพิ่มเติม

กองการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 Super User
Default Image
กองการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 Super User
Default Image
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม
พฤษภาคม 14, 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญาณจราจร ภายในหมู่บ้านและติดตั้งลวดหนาม สระน้ำสาธารณะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญาณจราจร ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญาณจราจร ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งลวดหนาม หนองน้ำคึกฤทธิ์ บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ที่ ๕… อ่านเพิ่มเติม
28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 4 และ 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 4… อ่านเพิ่มเติม
25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและห้องบริหารกิจการสภา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและห้องบริหารกิจการสภา อ่านเพิ่มเติม
38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองหอย สายบ้านเชียง เครือ-บ้านนาหมาโป้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองหอย… อ่านเพิ่มเติม
37

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส ๒

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส ๒ (เดือน มกราคม… อ่านเพิ่มเติม
35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้่านโคกสว่างหมู่ที่ 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้่านโคกสว่างหมู่ที่ 9 อ่านเพิ่มเติม
37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 4 10 13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4… อ่านเพิ่มเติม
40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 สายคุ้มประทุมทิพย์… อ่านเพิ่มเติม